Generalforsamling 2017

21. marts 2017 21:35 , af Tobias Pedersen

VSqC Generalforsamling 20170321 19:00

Jesper R., Jesper H., Thomas, Henrik, Kim, Søren L., Tobias

 

Valg af dirigent og referent

Søren L., TobiasForelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

Endnu et år med fornuftigt men lavt medlemstal. Det er svært at tiltrække nye til sporten. Specielt er det svært at vokse på juniorsiden, hvor de(n) ugentlige træning er altafgørende for tilslutningen. Vi må bare erkende at 2 baner er en stor udfordring i den situation, og vi glæder os over udsigten til mere plads.

Vores divisionshold beholdt i sommers sin plads i 3. midt/nord, hvor vi har det svært. Indtil videre står der 8 point på tavlen til Viborg, og en nedrykning til sommerferien er ikke nem at ændre på. Hvis da ikke holdet bliver trukket helt ud.

Vi afholder årligt nationalt senior turnering. Turneringen er vel besøgt med omkring 20 deltagere hvert år.

Vi har turneringsspillere som deltager i nabobyernes endagsturneringer. Thy, Esbjerg, Hammerum og Horsens har været besøgt.

Juniorne har den faste ugentlige træning. Nu også om fredagen. Flere af dem har været til JGP turnering i løbet af året. Der er nu trænere og et setup som gør det muligt at have omkring 20 juniore.

Planer om at bygge flere baner er godt i gang. Lige nu arbejdes der med en plan om at bo hos VFF i deres nybyggeri.Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Indtægter i alt 2016 = 92646

Indtæger fra medlemskontingent er faldende, men delvist opvejet af samarbejdet med WannaSport.

Der har ikke været indkøbt hold klubtøj og heller ikke blevet solgt en masse tøj udenom. Der har dog været en stigning i salget af bolde og ketchere.

Vores sponsorater er forfaldet, og ikke blevet genforhandlet.

Renteindtægter falder næsten helt bort, efter vores opsparingskonto er blevet opsagt.

Udgifter i alt 2016 = 96063

Jesper R har været på trænerkursus. Tobias har været på lederkursus.

Reklameudgifter er primært til Facebook i forbindelse med åbent hus.

Afholdt turnering er en udgift til Viborg Cup, som er en national turnering.Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

Bestyrelsen forslå ikke nogen ændring. Vedtaget.Behandling af medlemskab til Dansk Squash Forbund

Ingen ændring.Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag.Valgt af bestyrelsen

Jesper Holst - Genvalgt

Kim Laursen - Genvalgt

Tobias Pedersen – Genopstiller ikke

Jan Solbjerg - ValgtPå næste bestyrelsesmøde vælges en ny formand blandt bestyrelsen.

Valg af optil 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år

IngenRepræsentanter til forbundets møder

KimEventuelt

Vedtægter og indkaldelse bør revideres, så det to passer sammen.

Kafffen og chokoladen blev nydt med største velbehag.