Handelsbetingelser

Betingelser vedr. indmeldelse i Viborg Squash Klub

Indmeldelse

Indmeldelse i Viborg Squash Klub foretages ved at benytte indmeldingsknappen på forsiden. Medlemsskabet oprettes umiddelbart efter indmelding hvorefter der kan bookes på klubbens baner.

Betaling

Medlemmet kan ved indmelding vælge om man ønsker at betale med dankort eller med indbetalingskort. Benyttes dankort foretages betalingen umiddelbart efter indmelding. Vælges der indbetalingskort modtager du en mail med betalingsinformationer umiddelbart efter indmelding.

Kvittering

Medlemmet modtager en kvittering for betaling via e-mail.

Løbetid

Medlemsskabet løber i en given periode (kvartal eller år efter valg) ad gangen. Medlemsskabet forlænges automatisk med mindre dette opsiges.

Opsigelse

Ønsker medlemmet ikke at forlænge medlemskabet for næste sæson, skal medlemsskabet opsiges senest ved modtagelsen af den næste faktura.

Fortrydelsesret

Kontingentet er forudbetalt og refunderes som udgangspunkt ikke. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

Medlemmets ansvar

Viborg Squash Klub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker misligehold af squashbanerne, klublokalerne eller booking-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.