Trænerens rolle

Succes

Som træner er det primære at dygtigøre udøverne, ud over den træning de selv ville kunne levere. Det kan gøres ved træningsplanlægning, motivation, coaching og personlige samtaler med mere.

En succes vil være, at kunne dygtiggøre udøverne, så de spiller på højde med træneren, og så hjælpe dem videre til en bedre træner.

En anden succes vil være, at kunne have trænet mindst een ny træner op til eget niveau, inden trænerrollen afsluttes. På den måde hjælper træneren klubben med at holde en aktiv trænerstab.

Muligheder

Trænere i VSqC kan gøre brug af banerne til at dygtiggøre sig, og planlægge træninger.

Juniorudvalget vil sørge for, at der er udstyr til rådighed til træninger, så som ketchere, bolde og briller. Der kan også være brug for kegler, og veste med mere.

Fremskridt

Alle udøvere evalueres årligt eller ½årligt, og sammenlignes med tidligere resultater. Det vil her være muligt, at få en indikation af hvordan det går som træner, og hvor der skal gøres en ekstra indsats.

Der vil ved disse evalueringer også opfordres til at udøverne giver feedback til deres trænere, så der skabes en sund dialog omkring hvad der kan forbedres.

Udvikling

For at kunne udføre trænerens rolle, kan det være nødvendigt at dygtiggøre sig. Som helt ny træner, kan man følge en anden træners arbejde. Senere kan man så med en erfaren træner i nærheden prøve kræfter med dele af træningen, før man bliver erfaren nok til selv at stå for en hel træning. Når den nye træner, er klar kan det være nødvendigt med et trænerkursus, hvor man får sat teori og struktur på træningen. Hele forløbet vil typisk strække sig over et år, inden man er klar til at stå alene som træner.

Trænergruppen/bestyrelsen vil hjælpe med at finde det rigtige kursus.

Det kan være nødvendigt at supplere trænerrollen, med regionale trænersamlinger, for at udveksle ideer med andre trænere.

Bedøm

Rekrutteringsudvalget står for at afholde samtaler med alle trænere. Det kan være når det lige passer ind eller mindst hver 2. år. Der vil her være afsat tid til overordnet ros og ris, nye kompetence- og ansvarsområder samt personlig udvikling.

Alle trænere bør anerkendes, og det er op til rekrutteringsudvalget i samarbejde med trænergruppen at nå frem til en fornuftig løsning. Der har tidligere været uddelt trænerdragter.